Werkwijze

U kunt telefonisch of via e-mail een afspraak maken voor een kosteloos orinterend gesprek. Daarna kan eventueel een intake volgen.

Bij de intake zal ik naar aanleiding van de hulpvraag alle aspecten bekijken die van invloed kunnen zijn op het leren. Ik kijk bijvoorbeeld naar:

 • het niveau van taal, rekenen of spelling
 • de samenwerking van de ogen
 • visueel ruimtelijke problemen
 • de aanwezigheid van primaire reflexrestanten
 • de wijze waarop uw kind leert
 • of uw kind in beelden denkt

De meervoudige benadering van het probleem is voor mij essentieel.
Naar aanleiding van het onderzoek stel ik u een plan van aanpak voor.

In dit plan komt naar voren:

 • de tijdsduur
 • wat het aandeel is van:
   • u als ouders/verzorgers
   • het kind
   • mijzelf

Gemiddeld komen de kinderen 1 x per 4 weken langs.
In ongeveer drie kwartier wordt gekeken naar de vorderingen en krijgt uw kind vervolgens nieuwe oefeningen mee.
Eventueel trainingsmateriaal wordt in bruikleen meegegeven.