Herma Boersma

DSC05745 - kopie - kopieIk ben Herma Boersma en begeleid al vele jaren kinderen, pubers, leerkrachten en schooldirecteuren. Mijn kracht is dat ik van nature elk kind, elk mens als uniek ervaar en de ander ook op die wijze benader.

In 1980 begon ik met lesgeven in het onderwijs. Ik startte in het kleuteronderwijs, later gaf ik ook les in de overige leerjaren van het basisonderwijs. In de periode bij de kleuters stond het Spel centraal. Veel heb ik geleerd door de kinderen te observeren en zo ontdekte ik waar hun belangstelling en hun behoeften voor ontwikkeling lagen. Later, wanneer de kleuters in andere leerjaren kwamen, viel mij dikwijls op dat er leerkrachten waren die moeite hadden met sommige leerlingen met leerproblemen of leerlingen die ‘anders’waren. Ik vond dat moeilijk te begrijpen. Ik verwachtte van een leerkracht dat je dan gaat onderzoeken op welke manier je een kind verder kunt helpen.

Langzamerhand koos ik voor een directiefunctie omdat ik dacht op die manier meer te kunnen betekenen voor leerlingen. Na mijn studie pedagogiek en onderwijs- orthopedagogiek hebben we in school voor een aantal uren een orthopedagoog aangesteld die gespecialiseerd was in het behandelen van lees- en spellingsproblemen. Veel leerlingen gingen met grote sprongen vooruit. Het viel mij op dat leerkrachten er minder enthousiast over waren dan de ouders en ikzelf.

Testen werden steeds vaker binnen het onderwijs gehanteerd. Testen/onderzoeken hebben mij altijd getriggerd. Of het nu gaat om schoolrijpheid, intelligentie, AD(H)D, dyslexie enz. De uitslag van een test zegt alleen iets over waar de test naar vraagt, maar zegt niets over de leerbaarheid van kinderen.

Nadat ik alleen nog maar directietaken deed, merkte ik dat ik minder grip had op de leerprocessen in de groepen. Ik heb ontslag genomen omdat ik het gevoel had in het onderwijs niet meer verder te kunnen komen.

Vanaf 2002 ben ik werkzaam voor de scholen als adviseur. In de afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan op scholen en veel leerkrachten en directeuren gecoacht, de laatste jaren geef ik ook workshops over werkdruk. Ik heb regelmatig contact met leerkrachten en weet dikwijls wat de oorzaken zijn van verzuim en werkdruk.

Daarnaast heb ik mij vanaf het moment dat mijn dochter, geboren in 1983, naar school ging steeds verbaasd en afgevraagd hoe het toch kwam dat zij problemen had op het gebied van spellen, rekenen en klokkijken en dat zij niet verder geholpen kon worden, behalve haar meer van hetzelfde aan te bieden, wat vervolgens geen verbetering gaf.

Vele verschillende aanpakken voor die problemen heb ik de afgelopen jaren bestudeerd. Begin 2012 heb ik gevonden waar ik al jaren onbewust naar op zoek was. Dit was het Centrum voor Nieuwe leerstrategien van Will Missot. Bij hem heb ik vele cursussen gevolgd. Bij mij vielen de vele ‘kwartjes’. Ik ontdekte dat veel kinderen, waaronder mijn dochter, een andere leerstijl hebben. Hierdoor kunnen zij de aangeboden stof moeilijk tot zich nemen. Maar ook ontdekte ik dat visuele en motorische problemen de veroorzakers kunnen zijn van leerproblemen.

Mijn dochter, die een voorkeur heeft voor beelddenken, is aan de slag gegaan en ik ben zeer verwonderd en verbaasd hoe zij haar leerachterstand en faalangst in een korte tijd heeft ingelopen en welke krachten er vrij komen. Voor mij is de cirkel rond, ik ben weer terug daar waar hulp nodig is, bij kinderen die veelal niet goed beoordeeld en geholpen worden en die faalangst ontwikkelen terwijl dat niet nodig is.

Inmiddels is er veel bekend over een brede aanpak van leerproblemen, dus in combinatie met andere aspecten. In het onderwijs zien we helaas nog vaak een gesoleerde aanpak van het probleem. De onderwijsmethode is vaak leidend in plaats van het kind.

Hieronder enige scholing en boeken die mij erg genspireerd hebben:

Scholing

 • Leerkracht/directeur
 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Feuerstein
 • Onderwijspedagogiek en Onderwijsorthopedagogiek
 • Opleiding schoolleiders
 • Bovenschoolsmanagement
 • Human Dynamics
 • Coaching Academy
 • Woordbeeldtrainer coach
 • Jamara rekencoach
 • Visueel screener/trainer
 • Ruimtelijk zicht en inzicht trainer
 • Screener neuromotorische ontwikkelingsvertraging

Boeken

 • ‘Ogen leren zien’ door Pieter Langendijk
 • ‘Soorten intelligentie’ door Howard Gardner
 • ‘Totto-chan en de gelukkige klas’ door Tetsuko Kuroyanagi
 • ‘Dyscalculie en rekenproblemen’ door Marisca Milikowski
 • ‘Human Dynamics’ door Sandra Segal en David Horne
 • Reflexen, leren en gedrag’ door Sally Goddard