Beelddenken

Wat is beelddenken?
Beelddenken is een fundamentele andere manier van denken! Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Dat wordt ook wel ruimtelijk denken genoemd.

Voorbeeld:Denk aan het woord BOOM. Wat zie je nu? De meeste mensen zien het woord en de letters B O O M voor zich. Een beelddenker ziet echter het plaatje voor zich van een prachtige boom, met bruine stam en takken met bladeren in de wuivende wind.Boom

 

 

 

Kenmerken die typerend kunnen zijn voor een beelddenker.

 • Het leren lezen verloopt vaak moeizaam. Ze hebben moeite met abstracte begrippen omdat ze zich ergens geen beeld van kunnen vormen. Woorden als: de, het, een, omdat, wat, geven vaak problemen.
 • Omdat beelddenkers in beelden denken en niet in taal, hebben ze moeite met de vertaling naar de juiste woorden. Vaak hoor je ze dan praten in termen als dinges en die en dat en je weet soms niet waar ze het over hebben. Het kan veel tijd en geduld vergen om hun verhalen aan te horen.
 • Ze hebben moeite met ordening in tijd en ruimte. Het leren van klokkijken kan problemen geven.
 • Beelddenkers willen eerst inzicht in de bedoeling van de leerstof en overzicht van de leerstof voor het (aan)geleerd kan worden. Het is dan voor een beelddenker alsof je een legpuzzel moet maken zonder dat je het voorbeeld te zien krijgt.
 • Het leren rekenen verloopt vaak met problemen. Getallen worden vaak omgedraaid opgeschreven: 54 i.p.v. 45. Ook het automatiseren van de sommen onder de 20 en de tafels geeft dikwijls problemen.
 • Het handschrift van de beelddenker is soms moeilijk te ontcijferen.
 • Beelddenkers zijn zeer gevoelig voor sfeer.
 • Zij hebben een grote vrijheidszin en een brede belangstelling.
 • Ze kunnen dromerig overkomen. En woord kan al een associatie teweegbrengen, het ene beeld roept het andere op. De informatie gaat via hun belevingswereld.

Kenmerken die op school aandacht vragen.

 • Op school wordt door de leerkracht veel nadruk gelegd op volgorde en details en dat zijn nu net de zaken waar beelddenkers wat moeite mee hebben. Het onthouden van de letters en bijbehorende klanken geeft dan vaak problemen.
 • Ze hebben vaak problemen met links of rechts, eu of ue, b of d. Een beelddenker ziet bij het woord stoel, de stoel in gedachten voor zich. Of de stoel nu achterstevoren of op zijn kop staat: het blijft een stoel. Als ze de letters en hun klanken gaan leren geeft dit problemen. Immers een b is andersom opeens een d en op zijn kop zelfs een p, maar voor een beelddenker blijft het een b.
 • De beelddenker kenmerkt zich door afwezig gedrag. Hij kan wegdromen tijdens de uitleg waardoor hij de instructie dreigt te missen. Een reactie van de leerkracht is dan: is dit kind nu dom of neemt hij mij in de maling.
 • Zij zien originele oplossingen in moeilijke of ingewikkelde situaties.
 • Het zijn vaak harde werkers, die van doorzetten weten, ondanks de soms geringe resultaten. Er zit meer in dan er uit komt!
 • Beelddenkers kijken meer naar overeenkomsten (Wat weet ik al? Wat had ik ook al weer net gedaan?) in plaats van naar verschillen.
 • Zij hebben een goed geheugen voor gebeurtenissen en belevenissen en zijn sociaal zeer bewogen.
 • Bij het spellen maken ze vaak veel oriĆ«ntatiefouten: de letter s wordt een z, of de f wordt een v.