Performaal – verbaal

Performaal-verbaalkloof is het grote verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid. Het kan voor problemen zorgen op het gebied van rekenen, lezen, motorische onhandigheid, gedragsproblemen en faalangst.

Binnen een intelligentie onderzoek zijn de volgende performale onderdelen visueel gerelateerd:

  • Blokpatronen
  • Plaatjes ordenen
  • Onvolledige tekeningen
  • Legpuzzels
  • Doolhoven

Testen en behandeling
Via onderzoek kunnen we vaststellen welke mate van uitval aanwezig is en hoe groot die van invloed kan zijn op het functioneren.

Het bijsturen van de bovenstaande visuele vaardigheden is van belang om de schooltijd van het kind weer tot plezierig te maken.

De leermethoden: Jamara rekenen en Woordbeeldtrainer van Will Missot zijn er speciaal voor gemaakt.