Ooghandcordinatie

Wat is ooghandcordinatie?

Wie het over ooghandcordinatie heeft, moet weten waar het over gaat:

Op hele jonge leeftijd stuurt de hand de ogen, maar op latere leeftijd is dat andersom; de ogen sturen de hand. Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen moet je dus verstand hebben van de ogen en de hand, en de relatie tussen die twee. De oogbewegingen als basis voor de ooghandcordinatie moet je kunnen testen om te weten of ze toereikend zijn of niet. Dit is vaak niet bekend bij leerkrachten. De term ooghandcordinatie wordt wel vaak gebruikt, maar het gaat dan eigenlijk alleen maar om de hand. Van dat andere, de oogbewegingen heeft men dikwijls nog niet veel kennis. Oplossingen worden daarom gezocht bij de handmotoriek, wat zelden tot iets goeds leidt.

Testen en behandeling
CNLS behandelt de ogen, oogbewegingen en hand- en schriftontwikkeling.
Kinderen die ten gevolge van nog aanwezige reflexrestanten nog niet toe zijn aan schrijven, maar dit wel moeten doen, kunnen goed geholpen worden met een trainingsprogramma. Eerst worden de reflexen voor zover nog aanwezig weggetraind en vervolgens wordt er een inhaalslag gemaakt door de ooghandcordinatie aan te pakken.